מה יש בריפו ומה אין בריפו

אם נניח, במקרה,
באופן ספוראדי שכזה,
תרצה לרגע לגלות
מה עלול שמור להיות
בריפוזיטורי בגיט
ומה בחוץ ללא תכלית

או אז תבוא לעזרתך הפקודה הנפלאה
שמבצעת השוואה מדוקדקת ונכונה
בין מה ששמור בפנים ובין מה שנשכח .. דביל.


# מצא את כל קבצי הגיט
(git ls-files | sort > /tmp/tracked.txt) && \
# ואת כל הקבצים בכלל
(find . -type f ! -wholename '*node_modules/*' ! -wholename '*/.next/*' ! -wholename '*.git*' | \
cut -f2- -d'/' | sort > /tmp/all.txt) && \
# והשווה בין שתי הרשימות, פלוט רק את מה שלא שמור בגיט
comm -23 /tmp/all.txt /tmp/tracked.txt

נא לשים לב שתחת wholename מתעלמים מכל מה שבאמת-באמת לא צריכים.


© 2023 Web GMA R&D Ltd.